https://www.t3r.cat
Mapa <span>de la travessa</span>

Mapa de la travessa

Mapa-Guia de la travessa editat per l´Editorial Alpina, on trobareu tota l´informació detallada de les etapes.

ETAPES (trobareu tota la informació detallada de les etapes en el  mapa-guia de la travessa dels tres refugis, editat per l’Editorial Alpina).